چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟

fa 2020-11-19 12:33:47 2020-11-24 00:13:31

تعیین عوامل موثر در بقای پیوند مو بسیار مهم است. ازجمله فاکتورهای مهم می توان به سلامت بیمار، مشخصات مو و تکنیک های انجام عمل پیوند اشاره کرد.میزان بقای گرافت مو تقریبا بین 90 تا 100 درصد است.

تعیین جهت و زاویه خروج هر واحد فولیکولی مهم است تا در حین برداشت فولیکول های مو، گرافت اسیب نبیند. دمای مطلوب برای نگهداری نیز باید 4 درجه سانتیگراد باشد تا میزان بقای پیوند ها افزایش یابد و احتمال نتیجه ی مثبت پیوند مو نیز افزایش یابد. نکته مهم دیگر این است که واحدهای فولیکوی در یک محلول ذخیره سازی قرار می گیرند. حتی اگر همه این شرایط برآورده شود و عملی گردد، مهمترین نکته این است که پیوندها پس از خارج شدن از بدن چه مدت در بیرون نگه داشته می شوند.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.