عمومی

 • وقتی جوش شیری را در موهای خود قرار می دهید چه اتفاقی می افتد؟
 • عمر موهای پیوندی پس از عمل کاشت مو چقدر است؟
 • آیا عمل پیوند مو می تواند موجب ضخیم شدن مو می شود؟
 • آیا نتایج پیوند مو دائمی است؟

کاشت مو

 • کدام روش بهتر است DHI یا FUE؟
 • آیا عمل پیوند مو می تواند موجب ضخیم شدن مو می شود؟
 • در ترکیه بهترین روش کاشت مو چیست؟
 • آیا پیوند مو روشی دردناک است؟

کاشت مو FUE

 • 2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟
 • آیا پیوند مو با روش FUE نتایج ماندگار و دائمی دارد؟
 • چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟
 • چه کسی برای پیوند مو مناسب است؟

کاشت موی DHI