رسانه ها

رسانه های اجتماعی

ما را دنبال کنید

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید تا از آخرین پیشرفت ها و نکات برجسته در زمینه پیوند مو با خبر باشید.

تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.